• Thứ tư, 15/07/2020
Fifa Online 4: Big update 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc

Fifa Online 4: Big update 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc

Ngày 25/10 bên máy chủ Hàn Quốc sẽ tiến hành bản cập nhật mới, với những cập nhập về chuyển nhượng mùa hè 2018 và danh sách những cầu thủ giới hạn. Thêm nhiều thay đổi về mặt hình ảnh như sân bóng, trọng tài, giày, ...

Big Update Fifa Online 4: Gameplay được cải thiện

Big Update Fifa Online 4: Gameplay được cải thiện

Ngày 20 tháng 9 tới đây FIFA Online 4 sẽ tiến hành big update với 7 thay đổi tính năng quan trọng