• Thứ tư, 08/07/2020
CS:GO : Astralis – Thay đổi để thành công

CS:GO : Astralis – Thay đổi để thành công

Thể Thao 247 - Những thay đổi của Astralis đã dẫn họ đến thành công không tưởng trong năm 2018 vừa qua.