• Thứ tư, 15/07/2020
Duy Mập đứt mạch chiến thắng khi thủ hòa game thủ Indonesia

Duy Mập đứt mạch chiến thắng khi thủ hòa game thủ Indonesia

Đại diện của Việt Nam đã bị cắt đứt mạch toàn thắng của mình sau khi để Elul của Indonesia cầm hòa một cách rất đáng tiếc.