• Thứ sáu, 10/07/2020
Evil Geniuses hủy diệt hoàn toàn Fnatic tại Kuala Lumpur Major

Evil Geniuses hủy diệt hoàn toàn Fnatic tại Kuala Lumpur Major

Evil Geniuses đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình, họ đã hủy diệt hoàn toàn Fnatic và đi tiếp tại Kuala Lumpur Major.