• Thứ tư, 15/07/2020
BLV Minh Hảo trở thành HLV của đội tuyển FFQ

BLV Minh Hảo trở thành HLV của đội tuyển FFQ

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đội tuyển FFQ của QTV đã đưa ra thông báo chính thức người sẽ thay thế Trần Hữu “Junie” Nhựt Minh trong vai trò huấn luyện viên sẽ là BLV Minh Hảo.