• Thứ tư, 15/07/2020
Apex Legends: Tìm hiểu về cách chơi của Lifeline

Apex Legends: Tìm hiểu về cách chơi của Lifeline

Thể Thao 247 - Lifeline là nhân vật hỗ trợ được xem là thích hợp nhất cho người mới chơi nhờ bộ kỹ năng dễ dùng và đơn giản