• Thứ tư, 15/07/2020
HOT: Đơn vị tổ chức giải 2 Minor không giả tiền cho nhà tài trợ và Player

HOT: Đơn vị tổ chức giải 2 Minor không giả tiền cho nhà tài trợ và Player

Đây là một tin trấn động tới cộng đồng dota 2 và người hâm mộ giải đấu tại khu vực SEA, điều này trở thành nỗi nhục của giải 2 Minor tại khu vực SEA