• Thứ ba, 26/05/2020
Apex Legends: Tìm hiểu cách chơi Mirage

Apex Legends: Tìm hiểu cách chơi Mirage

Thể Thao 247 - Với khả năng quấy rối kẻ địch bằng những ảo ảnh, Mirage chắc chắn là một trong những đối nhân vật khó chịu nhất của Apex Legends