• Thứ tư, 15/07/2020
Manchester City mạnh đến mức độ nào? | FIFA Online 4

Manchester City mạnh đến mức độ nào? | FIFA Online 4

Man City sau khi công bố hợp tác với Nexon đã cho ra những thẻ mùa giải độc quyền của CLB nửa xanh thành Manchester trong FO4.