• Thứ tư, 08/07/2020
Thay đổi thế thức bầu chọn MVP tại CKTG 2018

Thay đổi thế thức bầu chọn MVP tại CKTG 2018

Năm nay, danh hiệu người chơi xuất sắc nhất tại CKTG sẽ được bầu chọn rất kỹ càng bởi tất cả các chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới.