• Thứ tư, 15/07/2020
Góc thống kê FIFAVN League: Hiệu quả là số 1!

Góc thống kê FIFAVN League: Hiệu quả là số 1!

Trận đấu giữa Nguyễn Công Thuận và Nguyễn Ninh đã cho thấy một điều, ai biết chắt chiu cơ hội hơn người đó sẽ giành chiến thắng.