• Thứ ba, 07/07/2020
Lời hứa hẹn của Blizzard với phiên bản Diablo Immortal

Lời hứa hẹn của Blizzard với phiên bản Diablo Immortal

NPH game Blizzard đã đưa ra lời hứa hẹn về game Diablo Immortal "Hãy tin tưởng vào Diablo Immortal, chúng tôi sẽ không làm các bạn thất vọng"