• Thứ tư, 15/07/2020
CS:GO: Update mới giúp hồi sinh M4A1-S và thay đổi gameplay

CS:GO: Update mới giúp hồi sinh M4A1-S và thay đổi gameplay

Thể Thao 247 - Bản cập nhật này bao gồm một số thay đổi nhỏ trong các trận đấu và mang đến cho người chơi hòm đồ với nhiều item mới