• Thứ ba, 14/07/2020
Một số thay đổi về Puck trong bản cập nhật mới

Một số thay đổi về Puck trong bản cập nhật mới

Thể Thao 247 - Là một hero có kỹ năng cao, tỷ lệ chiến thắng của quán rượu Puck luôn thấp ngay cả khi nó là một lựa chọn hàng đầu trong meta.