• Thứ sáu, 10/07/2020
FO4 - BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 20.09.2018

FO4 - BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 20.09.2018

FIFA Online 4 sẽ bảo trì máy chủ để cập nhật phiên bản mới.