• Chủ nhật, 05/07/2020
Hau Zozo bất ngờ có tích xanh từ Facebook

Hau Zozo bất ngờ có tích xanh từ Facebook

Hậu Zozo một "ngôi sao" đập thẻ của làng FO4 bất ngờ trở có "tích xanh" của Facebook, trở thành streamer "hot" và thành công nhất cộng đồng FO4.