• Thứ ba, 14/07/2020
Tiền Mùa Giải 2019: Thương Của Shojin trở lại Summoner's Rift

Tiền Mùa Giải 2019: Thương Của Shojin trở lại Summoner's Rift

Thêm những chỉnh sửa để chuẩn bị cho tiền mùa giải 2019. Những mục tiêu lớn, trang bị và bảng bổ trợ sẽ làm thay đổi lối chơi ở mùa giải thứ 9 của Liên Minh Huyền Thoại.