• Thứ tư, 15/07/2020
TripleQ: 'Jesus rất mạnh về tâm lý, tôi sẽ phải tập trung'

TripleQ: 'Jesus rất mạnh về tâm lý, tôi sẽ phải tập trung'

Đề cao đối thủ về sức mạnh tâm lý, TripleQ khẳng định anh cần thi đấu tập trung và cố gắng hết mình để giành kết quả có lợi.