• Thứ bảy, 11/07/2020
Sau 12 năm hoạt động, diễn đàn VN-Zoom.com chính thức ngừng hoạt động

Sau 12 năm hoạt động, diễn đàn VN-Zoom.com chính thức ngừng hoạt động

VN-Zoom là một trong những diễn đàn chia sẻ kiến thức, công nghệ và phần mềm máy tính đã tồn tại rất lâu, cùng với số lượng thành viên đông đảo tại Việt Nam.