• Thứ sáu, 10/07/2020
Custom map hay nhất vẫn có thể chơi được trên Warcraft 3 Reforged

Custom map hay nhất vẫn có thể chơi được trên Warcraft 3 Reforged

Đây là tin tức đáng mừng với những ai yêu thích các custom map ở những phiên bản cũ khi người chơi có thể thỏa sức trải nghiệm tại phiên bản mới Warcraft 3 Reforged.