• Thứ ba, 07/07/2020
Lý do Blizzard không bao giờ có kế hoạch ra mắt Warcraft 4 cho game thủ

Lý do Blizzard không bao giờ có kế hoạch ra mắt Warcraft 4 cho game thủ

Đọc xong sẽ hiểu tại sao Blizzard lựa chọn remake Warcraft 3 và không bao giờ có kế hoạch ra mắt Warcraft 4 cho game thủ.