esports247

Tổng kết chuyến đi của đoàn AOE Trung Quốc tới Việt Nam

13:21 | 11/03/2019 - Quách Việt Hưng
Thể Thao 247 - Chuyến du đấu của đoàn AOE Trung Quốc tại Việt Nam đã chính thức kết thúc và giờ là lúc chúng ta tổng kết lại những gì đã qua

Nhằm chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới của nền AOE 2 nước Việt-Trung, đoàn AOE Trung Quốc đã sang Việt Nam giao hữu nhằm chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới giữa cộng đồng AOE 2 nước. Sau 5 ngày tham quan và thi đấu giao hữu cùng các game thủ Việt Nam, ngày hôm nay 11/3, các game thủ nước bạn đã chính thức lên máy bay để trở về quê hương. Bạn đọc hãy cùng TheThao247 điểm qua những điều đáng chú ý trong chuyến giao hữu này nhé!

Kết quả các nội dung thi đấu

4vs4 Shang Thuần Tiễn: Trung Quốc 3 - 0 Việt Nam

Solo Death Match: Trung Quốc 3 - 2 Việt Nam

2vs2 Shang Thuần Tiễn: Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc

Solo Yamato vs Assyrian / Assyrian vs Yamato:

- Yamato vs Assyrian: Việt Nam 3 - 1 Trung Quốc
-
Assyrian vs Yamato: Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

3v3 Assyrian: Việt Nam 3-2 Trung Quốc

Solo Random: Việt Nam 3-1 Trung Quốc

Yamato + Assyrian/Yamato + Assyrian: Việt Nam 3-2 Trung Quốc

Solo Shang Thuần Tiễn (CSĐN vs Tiểu Thủy Ngư): Việt Nam 1-3 Trung Quốc

Solo Shang thuần tiễn (CSĐN vs Shen Long): Việt Nam 0-3 Trung Quốc

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

Solo Shang thuần tiễn: Việt Nam 0-3 Trung Quốc

Một vài hình ảnh đáng chú ý

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

AOE, AOE Việt - Trung, Giao hữu AOE, Giao hữu AOE Việt - Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, Shen Long

esports247
NỔI BẬT TRANG CHỦ